Sammanfattning
Fristående kurser (grundnivå)
Distans, Uppsala
7.5 hp
Deltid
Kommande starter

Plats & start


Uppsala
Höst 2023

Distans
Höst 2023

Runologi

Runologi är den språkvetenskapliga forskningen rörande runor och runtexter. Den utgör tillsammans med historiska kringvetenskaper ett redskap för att förklara vad som står i en runtext, vilken innebörd detta har och i vilken relation texten och innehållet står till andra texter och till samhället. Runtexter är de enda originaldokumenten på nordiskt språk fram till 1100-talet och en viktig källa till framförallt vikingatiden. Kursen ger dig fördjupade kunskaper i runor som skriftsystem samt runinskrifter från vår tideräknings början till medeltidens slut.

Förkunskaper

Svenska språket A 30 hp och Svenska språket B 30 hp eller Nordiska språk A 30 hp och Nordiska språk B 30 hp eller motsvarande.

Uppsala universitet

Välkommen till Uppsala universitet

Välkommen till Uppsala universitet Uppsala universitet är ett internationellt välkänt forskningsuniversitet med vetenskapens och utbildningens utveckling i fokus. Universitetet främjar utveckling och innovation genom en aktiv roll i samhället. Utbildningar på Uppsala Universitet Uppsala universitet har ett stort utbildningsutbud på...


Läs mer om Uppsala universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Uppsala universitet