Visa allastudier.se som: Mobil

Samhällsomvandling och social organisation: Försörjning och livsformer

Uppsala universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Uppsala
7.5 hp
Heltid

Samhällsomvandling och social organisation: Försörjning och livsformer

Centrala teman är hem, hushåll, arbetsliv samt lokala gemenskapers organisationsformer under skilda tidsskeden inom Sverige och med utblickar mot en europeisk kontext. Kursen ger inblick i vardagsliv, försörjningsformer och föreställningar om kön, sexualitet, ras och klass under förindustriella och industriella skeden. Övergripande ger kursen kunskap om hur människors sociala, ekonomiska och kulturella liv har organiserats från tidigmodern tid till vår egen samtid. Olika miljöer såsom byar, städer, bruk och kustsamhällen behandlas, liksom hushållets, vardagens och arbetslivets organisationsformer och genusmönster.

Förkunskaper

Grundläggande behörighet + Historia A, Samhällskunskap A. Eller: Historia 1b / 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2

Uppsala universitet

Uppsala universitet

Uppsalastudenten som tar chansenAtt plugga på Uppsala universitet kan bland annat innebära att du spenderar ett år i Australien....


Läs mer om Uppsala universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Uppsala universitet