Sammanfattning
Fristående kurser (grundnivå)
Uppsala
30 hp
Heltid
Kommande starter

Plats & start

Sista ansökan


Uppsala
Höst 2023

Uppsala
Vår 2024
2023-10-15

Sociologi B

Inom sociologi studeras samhället i sin helhet, samt människans roll i samhället. Sociologi B utvecklar din förståelse av den sociologiska analysen av samhället och forskningsmetoder som används för att studera detta. Kursen har två huvudmoment: studier i teoretisk sociologi, såväl klassisk som nutida, samt en fördjupad granskning av det sociologiska arbetssättet. I den första delen fördjupar du dina kunskaper om begrepp så som: strukturalism och funktionalism, handlings- och aktörsteori samt konfliktteori och betydelsen av makt. Kunskaperna används tillsammans med metodkunskaperna för att utföra olika uppgifter inom kursen.   

Metodundervisningen består av både kvalitativ- och kvantitativ metod för att ge kunskaper i att analysera olika former av data samt för att utföra egen datainsamling och analys. Metodundervisningen innehåller tillämpningsövningar i insamling och analys av olika empiriska material såsom observationer, intervjuer, texter samt numeriska data. I möjligaste mån kommer B-kursen att spegla den aktuella forskning som bedrivs vid institutionen.

Förkunskaper

Minst 22,5 hp från Sociologi och socialpsykologi A eller Sociologi A

Uppsala universitet

Välkommen till Uppsala universitet

Välkommen till Uppsala universitet Uppsala universitet är ett internationellt välkänt forskningsuniversitet med vetenskapens och utbildningens utveckling i fokus. Universitetet främjar utveckling och innovation genom en aktiv roll i samhället. Utbildningar på Uppsala Universitet Uppsala universitet har ett stort utbildningsutbud på...


Läs mer om Uppsala universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Uppsala universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Sociologi B

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön