Visa allastudier.se som: Mobil

Socionomprogrammet

Uppsala universitet
Sammanfattning
Program (grundnivå)
Uppsala
210 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Höst 2020 - Uppsala

Socionomprogrammet

Socialt arbete handlar om människors livsvillkor, sociala problem och om samhällets åtgärder. Som socionom arbetar du med människor i utsatta livssituationer. Programmet betonar människan som en del i sociala system och kunskaper om individer, grupper och samhälle får därför en framträdande plats i utbildningen. Genomgående teman under hela socionomprogrammet är makt, mänskliga rättigheter samt inkludering- och exkluderingsprocesser vilka belyses med hjälp av forskning och erfarenheter från praktiskt socialt arbete.Utgångspunkten för socionomprogrammet är ämnet socialt arbete men i utbildningen ingår även andra samhällsvetenskapliga ämnesområden som sociologi, juridik, psykologi och statsvetenskap. Stor vikt läggs vid kunskaper och färdigheter inom etik, samtal och kommunikation. Du fördjupar dina kunskaper om sociala villkor, utsatthet och sociala problem genom analys och problematisering. Socionomprogrammet är ett generalistprogram som syftar till att förmedla kompetens i att tillämpa en helhetssyn på människan. Du förbereds för att kunna arbeta såväl förebyggande som stödjande och behandlande. En termin är verksamhetsförlagd.Programmet leder till en socionomexamen.Karriär: Socionomer arbetar inom både privata och offentliga verksamheter, i nära kontakt med enskilda människor, grupper eller med samhällsutveckling för att motverka utsatthet och utanförskap. Socionomens ledarskapskompetens efterfrågas även inom olika verksamhetsområden. Efter Socionomprogrammet kan du studera vidare på master- och forskarnivå.Ort: UppsalaStarttermin: höst

Förkunskaper

Grundläggande behörighet + Matematik B, Samhällskunskap A. Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2

Examen & Intyg

Kandidatexamen, Socionomexamen

Uppsala universitet

Uppsala universitet

Välkommen till Uppsala universitet

Välkommen till Uppsala universitet Uppsala universitet är ett internationellt välkänt forskningsuniversitet med vetenskapens och utbildningens utveckling i fokus. Universitetet främjar utveckling och innovation genom en aktiv roll i samhället. Utbildningar på Uppsala Universitet Uppsala universitet har ett stort utbildningsutbud på...


Läs mer om Uppsala universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Uppsala universitet

Recensioner

Det finns inga recensioner för Socionomprogrammet

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön

Du kanske också är intresserad av: