Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Uppsala
30 hp
Heltid
Kommande starter

Plats & start

Sista ansökan


Uppsala
Höst 2023

Uppsala
Vår 2024
2023-10-15

Statistik B

Sannolikhetslära och inferensteori I: Kursen är en fortsättningskurs i sannolikhetsteori och statistisk inferens. Kursinnehållet är sannolikhetslära, sannolikhetsfördelningar, estimation och hypotesprövning. Kursen är tänkt att ge en god statistisk grund för fortsatta studier i statistik, ekonometri, tidsserieanalys etc.

Ekonometri: Kursen behandlar grundläggande ekonometri. Den fokuserar i huvudsak på teori och applikationer av enkel och multipel linjär regressionsanalys. Stor vikt läggs vid estimation, inferens och tolkning av den multipla linjära regressionsmodellen. Kursen går också igenom antaganden för OLS, varför de behövs, samt hur man upptäcker och hanterar situationer när antaganden inte är uppfyllda.

Tidsserieanalys: Kursen behandlar olika modeller för tidsserier och prognostekniker. I kursen ingår estimation och tolkning av tidsseriemodeller. Bland annat behandlas ARIMA och VAR modeller samt Box-Jenkins metodologi.

Tillämpad statistisk metod: Kursen behandlar olika statistiska metoder som tillämpas på data från olika tematiska områden. Det övergripande syftet med kursen är att ge dig goda färdigheter i att genomföra och presentera resultat från statistiska undersökningar. I kursen betonas särskilt muntlig kommunikation.

Förkunskaper

Minst 15 hp från Statistik A, 30 hp

Uppsala universitet

Välkommen till Uppsala universitet

Välkommen till Uppsala universitet Uppsala universitet är ett internationellt välkänt forskningsuniversitet med vetenskapens och utbildningens utveckling i fokus. Universitetet främjar utveckling och innovation genom en aktiv roll i samhället. Utbildningar på Uppsala Universitet Uppsala universitet har ett stort utbildningsutbud på...


Läs mer om Uppsala universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Uppsala universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Statistik B

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön