Visa allastudier.se som: Mobil

Statskunskap A

Uppsala universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (grundnivå)
Uppsala
30 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Höst 2020 - Uppsala

Statskunskap A

Kursen är uppdelad i fem delkurser: Politisk teori, Statsmaktens strukturer, Medborgare och samhälle, Förvaltningspolitik och Internationell politik.Efter genomgången kurs i statskunskap ska du kunna översiktligt redogöra för och diskutera:- den politiska idéhistorien och olika idéers politiska konsekvenser;- den politiska styrelsen, förvaltningen och den offentliga politikens väsentliga huvuddrag i Sverige och andra länder;- det politiska deltagandets variationer;- de politiska problem som präglar utvecklingsländer och nya demokratier;- den internationella politikens utveckling under 1900-talet och EU:s utveckling samt Sveriges roll på den internationella arenan.Du ska aktivt och självständigt delta i seminariediskussioner och genomföra kortare egna presentationer i kortare uppsats eller promemoria behandla en avgränsad frågeställning och i samband härmed:- ha övat dig i att inta ett vetenskapligt förhållningssätt till källor och källmaterial,- förstå värdet av, och grunderna för, god argumentation,- kunna skilja mellan teoretisk litteratur och empiriskt material, - kunna skilja på personliga åsikter och att självständigt dra slutsatser ur ett källmaterial,- känna till grunderna för källhänvisningar och referenser.

Förkunskaper

Grundläggande behörighet + Samhällskunskap A. Eller: Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2

Uppsala universitet

Uppsala universitet

Välkommen till Uppsala universitet

Välkommen till Uppsala universitet Uppsala universitet är ett internationellt välkänt forskningsuniversitet med vetenskapens och utbildningens utveckling i fokus. Universitetet främjar utveckling och innovation genom en aktiv roll i samhället. Utbildningar på Uppsala Universitet Uppsala universitet har ett stort utbildningsutbud på...


Läs mer om Uppsala universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Uppsala universitet

Recensioner

Det finns inga recensioner för Statskunskap A

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön

Du kanske också är intresserad av: