Visa allastudier.se som: Mobil

Svenska som andraspråk B

Uppsala universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Uppsala
30 hp
Heltid
Startdatum: Höst 2020 - Uppsala
Sista ansökan: 2020-04-14

Svenska som andraspråk B

Kursen riktar sig till lärare och andra med intresse för flerspråkighet och andraspråksinlärning. Kursen ger dig sådana fördjupade kunskaper som krävs för att bli en god lärare i svenska som andraspråk och för att studera vidare inom fältet. Kursen innehåller analys och bedömning av andraspråksinlärares språkutveckling samt olika typer av läromedel. Vidare behandlas flerspråkighet och språklig variation. Därutöver belyses andraspråksinlärares läs- och skrivutveckling, sambandet mellan språk- och kunskapsutveckling samt genrepedagogik. I kursen studeras också hur man kan arbeta med skönlitteratur i ett andraspråksperspektiv, och en kortare, vetenskaplig uppsats skrivs i anknytning till temat. Kursen består av fyra delkurser à 7,5 hp:Språkanalys och bedömningFlerspråkighet i samhället och hos individenAndraspråksinlärares läs- och skrivutvecklingSkönlitteratur ur ett andraspråksperspektiv

Förkunskaper

22,5 hp från Svenska som andraspråk A.

Uppsala universitet

Uppsala universitet

Välkommen till Uppsala universitet

Välkommen till Uppsala universitet Uppsala universitet är ett internationellt välkänt forskningsuniversitet med vetenskapens och utbildningens utveckling i fokus. Universitetet främjar utveckling och innovation genom en aktiv roll i samhället. Utbildningar på Uppsala Universitet Uppsala universitet har ett stort utbildningsutbud på...


Läs mer om Uppsala universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Uppsala universitet

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön

Du kanske också är intresserad av: