Visa allastudier.se som: Mobil

Tillämpad farmaceutisk strukturbioinformatik

Uppsala universitet
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Distans
5 hp
Deltid
Startdatum: Vår 2020 - Distans
Sista ansökan: 2019-10-14

Tillämpad farmaceutisk strukturbioinformatik

Kursen i tillämpad farmaceutisk strukturbioinformatik lär hur man löser praktiska problem inom farmakologi, biovetenskap och bioinformatik genom användning av fritt tillgängliga datorprogram och databaser som relaterar till strukturen hos funktionsproteiner och målproteiner för läkemedel.Kursen omfattar bioinformatik för nukleotid- och aminosyrasekvenser och strukturbioinformatik. Däri ingår översikt över metoder, databaser och programvara för analys och hantering av aminosyra- och nukleotidsekvenser, sekundär- och tertiärstruktur av proteiner, metoder och verktyg för homologimodellering av proteiners 3D-struktur, molekyldynamiksimuleringar och molekylär dockning. Fokus på kursen ligger på praktiska övningar där du löser uppgifter med användande av din dator.Specifikt omfattar kursen följande delar: - Introduktion till strukturbioinformatik inom läkemedelsområdet. - Sekvensinpassning och sekvensdatabassökningar, praktiska övningar i parvis och multipel sekvensinpassning samt arbete med sekvensdatabaser med inriktningar på applikationer inom läkemedelsområdet - Tekniker och programvara för prediktion av proteiners sekundärstruktur. Genomgång av Pfam och PROSITE databaserna. - Tekniker och metoder för prediktion av proteiners 3D-struktur. Bakgrund, molekylmodellering och energiminimering. Verktyg för homologimodellering av proteiners 3D-struktur, validering av 3D-strukturer. - Praktiska övningar med MODELLER programvaran samt strukturvalidering med PROCHECK. - Den fysikaliska grunden för molekylärdynamisk simulering. Övningar i molekylärdynamiska simuleringar av proteiner med GROMACS. - Molekylär dockning och läkemedelsscreening. Verktyg och tillämpningar rörande datorstödd design av läkemedel. - Praktiska övningar med AutoDock och AutoDock Vina tools.

Förkunskaper

150 hp kemi, biologi, biokemi, farmaci, medicin eller odontologi, alternativt annan motsvarande utbildning enligt särskild prövning

Uppsala universitet

Uppsala universitet

Uppsalastudenten som tar chansenAtt plugga på Uppsala universitet kan bland annat innebära att du spenderar ett år i Australien....


Läs mer om Uppsala universitet och visa alla utbildningar