Utvecklingsstudier B

Uppsala universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (grundnivå)
Uppsala
30 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Höst 2023 - Uppsala

Utvecklingsstudier B

En utbildning i ämnet utvecklingsstudier syftar till att öka förståelsen för politisk, ekonomisk och social utveckling i ett globalt perspektiv. Vid Uppsala universitet ges utvecklingsstudier vid statsvetenskapliga institutionen, vilket ger ämnet en tydlig statsvetenskaplig profil med fokus på utvecklingspolitik, styrning och policyanalys. På detta sätt svarar kurser i utvecklingsstudier vid Uppsala universitet mot en allt högre efterfrågan på statsvetenskaplig kompetens på den internationella arbetsmarknaden.

Kurser i utvecklingsstudier ger ökade kunskaper om såväl grundläggande teoretiska begrepp inom utvecklingsdiskursen som om empiriska, verklighetsrelaterade utvecklingsutmaningar. Syftet är att ge nyanserade analytiska perspektiv till utvecklingsprocesser i nationella, regionala och internationella kontexter.

I Utvecklingsstudier B behandlas frågor om demokratisering och demokratins utmaningar i olika delar av världen, internationella utvecklingsmål och dess koppling till teori och forskning, och du ges en första introduktion till vetenskaplig metod. Kursen innehåller tre olika moment: Demokratins problem, Utvecklingspolicy i praktiken och Metod.

Den första delkursen behandlar demokratins problem. Under detta moment fokuseras begreppsliga frågor om demokratins innebörd och normativa frågor om olika sätt att rättfärdiga demokrati. Momentet behandlar också mer empiriska frågeställningar om demokratisering, samt om politiska och ekonomiska effekter av demokrati. Delkursen ges på svenska.

Den andra delkursen är Utvecklingspolicy i praktiken. Denna kurs följer olika utvecklingsmål från deras teoretiska utgångspunkter, vidare till policyformuleringar på den globala arenan, till implementering på nationell och lokal nivå. Kursen tar upp policyområden som fattigdomsbekämpning, valobservation/assistans, klimatavtal, och agendan för kvinnor, fred och säkerhet. Praktiker som arbetar med dessa frågor kommer att medverka i kursen. Delkursen ges på engelska.

Den tredje delkursen ger grundläggande kunskaper i vetenskaplig metod. De studerande ges en första introduktion i praktisk forskning och i hur olika metodiska val påverkar undersökningsuppläggning och resultat. Kursens tyngdpunkt ligger på grundläggande metodbegrepp och kvalitativa metoder. Delkursen ges på svenska.

Förkunskaper

Utvecklingsstudier A eller motsvarande

Uppsala universitet

Välkommen till Uppsala universitet

Välkommen till Uppsala universitet Uppsala universitet är ett internationellt välkänt forskningsuniversitet med vetenskapens och utbildningens utveckling i fokus. Universitetet främjar utveckling och innovation genom en aktiv roll i samhället. Utbildningar på Uppsala Universitet Uppsala universitet har ett stort utbildningsutbud på...


Läs mer om Uppsala universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Uppsala universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Utvecklingsstudier B

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön