Avancerade teman för hälsoekonomiska utvärderingsmetoder

Umeå universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (avancerad nivå)
Umeå
7.5 hp
Heltid
Kommande starter

Plats & start

Sista ansökan


Umeå
Höst 2024
2024-04-15

Umeå
Höst 2024

Avancerade teman för hälsoekonomiska utvärderingsmetoder

I huvuddelen av kursen förklaras, diskuteras och övas modellering som underlag för beslutsfattande. I ekonomiska utvärderingar av interventioner på hälsooområdet, som utgår från ett beslutsfattarperspektiv, är det ofta nödvändigt att samla information från många källor och att följa utvecklingen av ett sjukdomsförlopp med ett långt tidsperspektiv samt att ta hänsyn till osäkerheten i de estimat som erhålls på detta sätt. För att kunna göra detta har modellering som underlag för beslutsfattande kommit att bli alltmer använt i hälsoekonomisk utvärdering. I kursen gås olika modelleringsmetoder igenom och studenterna ges en chans att konstruera och köra egna modeller. Dessutom ges en fördjupning av ett antal frågor som redan togs upp i den tidigare kursen, Hälsoekonomiska utvärderingsmetoder. Till dessa frågor hör behandlingen av kostnader, diskontering, värderingen av tid, betalningsviljestudier, möjligheten av att äldre systematiskt missgynnas i hälsoekonomiska utvärderingar samt vad ett genderperspektiv på hälsoekonomisk utvärdering innebär.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna: förklara hur man kan modellera sjukdomsförloppet i en befolkningen och diskutera hur detta kan användas i hälsoekonomisk utvärdering; förklara och diskutera hur man kan ta hänsyn till osäkerhet i hälsoekonomisk utvärdering; förklara och diskutera hur man kan behandla kostnader i hälsoekonomisk utvärdering; granska hälsoekonomiska utvärderingar med avseende på de frågeställningar som behandlats under kursen.

Undervisningen är koncentrerad till två kursveckor under kursperioden. Undervisningen ges i form av föreläsningar och gruppövningar. Det ges också seminarier där studenterna presenterar och diskuterar en modell som de själv har utvecklat. Dessa seminarier är obligatoriska. Alla undervisning sker på engelska.

Förkunskaper

För sökande till kursen som fristående kurs, krävs minst 120 hp varav minst 30 hp inom ett av följande områden: hälsovetenskap, miljö- och hälsoskydd eller samhällsvetenskap samt Engelska B/6Studenten måste ha med godkänt resultat genomgått kursen 3FH042 Hälsoekonomiska utvärderingsmetoder eller ha motsvarande kvalifikationer.

Umeå universitet

Välkommen till Umeå universitet

Att studera är första steget mot en spännande framtid. Att studera är också att ha kul under tiden. Gör det tillsammans med 36 000 studenter från hela världen! För att studierna ska fungera riktigt bra är det viktigt med en miljö att trivas...


Läs mer om Umeå universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Umeå universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Avancerade teman för hälsoekonomiska utvärderingsmetoder

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön