Examensarbete i biologi avseende masterexamen

Umeå universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (avancerad nivå)
Umeå
30 hp
Heltid
Kommande starter

Plats & start

Sista ansökan


Umeå
Vår 2024

Umeå
Höst 2024
2024-04-15

Umeå
Vår 2025
2024-10-15

Examensarbete i biologi avseende masterexamen

Under kursen utför och redovisar studenterna en vetenskaplig undersökning inom ämnet genom att tillämpa kunskaper och färdigheter som inhämtats under studierna. Detta sker under former som liknar den blivande yrkesrollen. I kursen ingår också att granska och kommentera ett liknande arbete.

Kursen indelas i följande moment

Moment 1, Projektbeskrivning enligt instruktioner, 1 hp

Moment 2, Utförande och redovisning, 29 hp

Förkunskaper

Univ: 180 hp inkluderande:Skogsekologi 5BI232 eller Arktiska ekosystem 5BI255, eller dessa två kurser: Akvatiska ekosystem 5BI180 och Akvatisk ekosystemekologi 5BI209. Samt: En av kurserna Evolutionär Biologi 5BI203, Molekylär ekologi och evolution, 5BI244 eller Ekologisk dynamik 5BI236. Samt : Analys av fältdata 5BI171. Samt: Ett examensarbete på kandidatnivå, eller motsvarande. Engelska B/6 och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier (om kursen ges på svenska).

Umeå universitet

Välkommen till Umeå universitet

Att studera är första steget mot en spännande framtid. Att studera är också att ha kul under tiden. Gör det tillsammans med 36 000 studenter från hela världen! För att studierna ska fungera riktigt bra är det viktigt med en miljö att trivas...


Läs mer om Umeå universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Umeå universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Examensarbete i biologi avseende masterexamen

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön