Psykologprogrammet

Göteborgs universitet
Sammanfattning
Högskola / Universitet
Göteborg
300 hp
Heltid
Kommande starter

Plats & start

Sista ansökan


Göteborg
Vår 2024

Göteborg
Höst 2024
2024-04-15

Göteborg
Vår 2025
2024-10-15

Psykologprogrammet

Psykologprogrammet i Göteborg förbereder dig för arbete inom en rad olika fält och utmärker sig genom den bredd av metoder du lär dig och mängden av egna erfarenheter du får med dig genom egen utbildningsterapi och praktiskt patientarbete.

Under programmets första år fokuserar vi på de grundläggande byggstenarna i psykologi som vetenskap, med utgångspunkt i psykologisk utveckling genom livets alla faser. Vi lyfter blicken till större perspektiv som innefattar grupp, kultur och samhälle, och dyker ner på individnivå kring personlighet, kognition och den mänskliga hjärnan. Att förstå och utveckla ett vetenskapligt förhållningssätt finns med som en röd tråd genom de olika kursmomenten.
Under de första åren ingår en hel del kortare praktiska moment, och från och med termin fem blir utbildningens fokus allt mer praktiskt för varje termin som går. Vi övar på samtalsfärdigheter i gradvis mer komplexa situationer, är ute på verksamhetsförlagd utbildning större delen av en termin och skaffar egna erfarenheter av arbetslivet som psykolog, och börjar arbeta med praktiska uppdrag under handledning, exempelvis organisationsuppdrag.
Under utbildningens senare del får du dessutom mycket konkret erfarenhet av att arbeta med patienter utifrån olika metoder, kvalitetssäkrat av handledning på dina videoinspelade sessioner med patient. Utbildningsterapi ingår som ett led i ökad självreflektion och självkännedom, något som vi ser som ett grundkrav för att kunna fungera i rollen som legitimerad psykolog. Den sista terminen på programmet består huvudsakligen av att arbeta med en fördjupande examensuppsats.

Att arbeta som psykolog

Som psykolog kan man arbeta med olika saker och i olika sammanhang. Idag arbetar psykologer främst inom hälso- och sjukvården, inom skolan och med arbetslivets organisationer. Psykologer inom hälso- och sjukvården arbetar främst med att utreda och behandla psykisk ohälsa hos individer, exempelvis depressioner eller sömnsvårigheter, men kan också arbeta med förebyggande insatser riktade både till individer och till grupper.

Inom skolan arbetar psykologer med elevhälsoarbete, men också med insatser som riktar sig mot grupper av såväl elever som pedagoger, exempelvis insatser för att förebygga mobbing.

Psykologer som jobbar med arbetslivets organisationer arbetar ofta med rekrytering och urval av personal, utredningar, liksom team- och ledarutveckling. Det finns mycket som talar för att psykologer i framtiden även kommer att jobba med ytterligare uppgifter, till exempel med attitydpåverkan i miljöfrågor.

Efter studierna

Efter avslutad examen och ett års praktisk tjänstgöring (PTP) kan du ansöka om psykologlegitimation hos Socialstyrelsen. Arbetsmarknaden för psykologer är god, och utvecklingsmöjligheterna är många i och med bredden av uppgifter man kan ta sig an som psykolog. När du är klar med dina studier måste du själv ansöka om examen på Sektionen för examen. Som färdig psykolog är du behörig att söka vidare till specialistkurser eller till doktorandstudier vid universitetet.

  • Det är inte möjligt att söka till en senare del av vårt psykologprogram. Har du läst kurser på ett psykologprogram vid ett annat lärosäte och planerar att söka till programmet här vid Göteborgs universitet kan du ansöka om tillgodoräkning av kurser när du antagits och är registrerad. Observera att du inte kan räkna med att kunna flytta upp till en högre termin om du skulle få beviljat en ansökan om tillgodoräknande då det endast kan medges i mån av plats.
  • Har du en utländsk psykologexamen? Vänd dig till Socialstyrelsen, deras upplysningstjänst i frågor om behörighet och legitimation; telefon 075-2473000.Göteborgs universitet har ingen kompletterande utbildning för psykologer med utländsk examen. Detta uppdrag har Lunds universitet, telefon 046-222 00 00 (växel), Umeå universitet, telefon 090-786 50 00 (växel) samt Uppsala universitet som också är det universitet som har samordningsansvar för kompletterande utbildning för psykologer, telefon 018-4710000 (växel).

Förkunskaper

Grundläggande behörighet + Matematik 2a eller 2b eller 2c, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

Examen & Intyg

Psykologexamen

Göteborgs universitet

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 37 000 studenter och 6 000 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats, flödande av kunskap och idéer. Öppenheten är ett signum som genomsyrar verksamheten. Universitetet tar plats i debatten...


Läs mer om Göteborgs universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Göteborgs universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Psykologprogrammet

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön