Barn, ungdom och familj

Göteborgs universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (grundnivå)
Göteborg
10 hp
Heltid
Kommande starter

Plats & start

Sista ansökan


Göteborg
Vår 2024

Göteborg
Höst 2024
2024-04-15

Barn, ungdom och familj

I denna kurs arbetar vi med livsvillkor och sociala sammanhang för barn, ungdomar och familjer. Du lär dig kunskaper, färdigheter och värderingsförmågor som förbereder dig för socialt arbete med människor i utsatta livssituationer.  

Kursen är en av tre kurser inom profilområdet barn och familj. Det övergripande syftet är att lära sig kunskaper, färdigheter och värderingsförmågor som förbereder för socialt arbete med barn, ungdomar och familjer i utsatta livssituationer. I fokus är utsatthetens olika livsvillkor och sammanhang på individuell, social och strukturell nivå, däribland våld i nära relationer, ungdomstiden som livsfas och ungdomars samhälleliga ställning. Kursen fokuserar också på det sociala arbetets handlingsstrategier, insatser och metoder för barn, ungdomar och familjer i utsatta livssituationer; professionellt förhållningssätt och självkännedom samt yrkesrollen i ett myndighetsutövande perspektiv.    

Kursen har en socialkonstruktionistisk ansats. Studenten får fördjupa sina färdigheter i att beakta och värdera aktuell forskning inom profilområdet och att analysera hur teoretiska perspektiv präglar förståelser av, och socialt arbete med, utsatta livsvillkor för barn, ungdomar och familjer. Samhälleliga, kulturella, sociala, psykologiska, juridiska och organisatoriska aspekter diskuteras, liksom betydelsen av maktdimensionerna klass, etnicitet och kön/genus. 

Kursens undervisning består av läraktiviteter i varierande former såsom workshoppar, seminarier, grupparbeten, samtalsövningar och föreläsningar. Undervisningen bedrivs både i sal, utanför universitetets lokaler och i internetbaserad form.

Förkunskaper

Godkänt resultat från kurser SQ4111 Socialt arbete, 30 hp, SQ4122 Juridik för det sociala arbetet, 15 hp och SQ4131 Det sociala arbetets teorier, metoder och etik, 15 hp, enligt utbildningsplan för socionomprogrammet vid Göteborgs Universitet eller har motsvarande kunskaper genom godkända studier om minst 60 hp inom närliggande område samt relevant yrkeserfarenhet.

Göteborgs universitet

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 37 000 studenter och 6 000 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats, flödande av kunskap och idéer. Öppenheten är ett signum som genomsyrar verksamheten. Universitetet tar plats i debatten...


Läs mer om Göteborgs universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Göteborgs universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Barn, ungdom och familj

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön