Sammanfattning
Fristående kurser (grundnivå)
Göteborg
7.5 hp
Deltid
Kommande starter

Plats & start

Sista ansökan


Göteborg
Vår 2024

Göteborg
Höst 2024
2024-04-15

Databaser

Kursen täcker grundprinciperna i databassystem ur användarens, programmerarens och databasadminstratörens perspektiv. En laborationsuppgift utvecklar dessa teman som ett löpande exempel genom hela kursen. I kursens innehåll ingår SQL som ett språk dels för användaren att hämta och modifiera data i en existerande databas, dels för databasadministratören att skapa nya databaser, och dels för programmeraren att anropa SQL från ett annat språk.

Ur kursens innehåll:

  • entity-relationship-modellering
  • funktionella beroenden och normalisering
  • datahämtning och -hantering med SQL
  • gränssnitt till databaser utifrån andra språk (t.ex. Java/JDBC)
  • översikt av icke-SQL-modeller (t.ex. JSON eller XML)

Delkurser
1. Skriftlig salstentamen (Written hall examination), 4,5 hp
Betygsskala: Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3) och Underkänd (U)

2. Laboration (Laboratory work), 3 hp
Betygsskala: Godkänd (G) och Underkänd (U)

 

Förkunskaper

För att vara behörig till kursen ska studenten ha godkända universitetskurser om minst 45 hp, inklusive: minst 15 hp i programmering, t.ex. DIT440, DIT012, DIT953, eller motsvarande minst 7,5 hp i matematik eller matematiskt tänkande, t.ex. DIT980, DIT855, eller motsvarande grundbegrepp i logik, mängder, funktioner och relationer, t.ex. genom DIT980, DIT851, eller motsvarande

Göteborgs universitet

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 37 000 studenter och 6 000 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats, flödande av kunskap och idéer. Öppenheten är ett signum som genomsyrar verksamheten. Universitetet tar plats i debatten...


Läs mer om Göteborgs universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Göteborgs universitet