Evolutionär ekologi och beteendebiologi, examenskurs

Göteborgs universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (avancerad nivå)
Göteborg
30 hp
Heltid
Kommande starter

Plats & start

Sista ansökan


Göteborg
Vår 2024

Göteborg
Höst 2024
2024-04-15

Göteborg
Vår 2025
2024-10-15

Evolutionär ekologi och beteendebiologi, examenskurs

Examenskursen syftar till att ge dig fördjupade praktiska och teoretiska kunskaper inom evolutionär ekologi och beteendebiologi med fokus på aktuell forskning och forskningsmetodik. Under kursen arbetar du självständigt, men under handledning, med framförallt datainsamling och analys inom ett avgränsat projekt som kan inriktas mot antingen växter eller djur. Tänkbara frågeställningar omfattar främst evolutionär ekologi, beteendeekologi och populationsekologi, men inkluderar även landskapsekologi, trofiska interaktioner och biogeokemi. Kursen omfattar även studier av vetenskaplig speciallitteratur samt deltagande i seminarier. Kursen examineras genom skriftlig och muntlig presentation av arbetet samt bedömning av det praktiska genomförandet av hela projektet.

Du måste själv ha ordnat med handledare och godkänt projekt för att bli registrerad på kursen. Vanligtvis utförs examensarbetet inom något av de pågående forskningsprojekten på institutionen, mer information om dessa hittar du på institutionens hemsida www.bioenv.gu.se, men även externa projekt är möjliga (t.ex. på andra institutioner, inom industrin eller på myndigheter).

Projektets inriktning bestäms i samråd mellan student och handledare, och omfattningen ska motsvara heltidsstudier under en termin. Projektet måste även godkännas av examinator. Kursen kan efter överenskommelse med kursledare förlängas till 45 eller 60 hp.

Förkunskaper

Godkända baskurser i biologi omfattande 60 hp samt minst en godkänd fördjupningskurs inom det relevanta ämnesområdet om minst 15 hp. Dessutom krävs godkänd examenskurs på grundnivå om minst 15 hp med biologianknytning.

Göteborgs universitet

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 37 000 studenter och 6 000 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats, flödande av kunskap och idéer. Öppenheten är ett signum som genomsyrar verksamheten. Universitetet tar plats i debatten...


Läs mer om Göteborgs universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Göteborgs universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Evolutionär ekologi och beteendebiologi, examenskurs

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön