Kurspaket: Företagsekonomi 1 och 2

Göteborgs universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Göteborg
60 hp
Heltid
Kommande starter

Plats & start

Sista ansökan


Göteborg
Vår 2025
2024-10-15

Göteborg
Höst 2024
2024-04-15

Göteborg
Vår 2024

Kurspaket: Företagsekonomi 1 och 2

Kurspaketet går över två terminer. Det består av Företagsekonomi 1 och Företagsekonomi 2.  Paketet innehåller totalt åtta kurser.

Första terminen: Företagsekonomi 1, 30 hp

Företagsekonomi 1 består av fyra kurser:

  • Organisation och ledarskap 7,5 hp
  • Marknadsföring 7,5 hp
  • Externredovisning 7,5 hp
  • Ekonomistyrning 7,5 hp

Kursen Organisation och ledarskap består av två delar. Den första fokuserar på grundläggande begrepp och perspektiv inom organisation och ledning. I den andra delen analyseras vardagspraktiken med hjälp av de begrepp som togs upp i del ett. Undervisningen består av föreläsningar och seminarier där kopplingen mellan teori och praktik diskuteras.

I kursen Marknadsföring presenteras, förklaras och diskuteras centrala begrepp, modeller och teorier inom marknadsföringsämnet. Delkursen ger insikt i hur olika delar inom marknadsföring relaterar till varandra och du får en inblick i olika situationer som företag ställs inför i sitt marknadsföringsarbete.

Externredovisning har två delar, en teoretisk och en praktisk. Den teoretiska delen fokuserar på grundläggande kunskaper om externredovisningens funktioner och de regler som styr löpande bokföring, bokslut och årsredovisning. I den praktiska delen utförs laborationer där du får göra löpande kontering i kontoplan och upprätta enklare bokslut.

Kursen Ekonomistyrning ger grundläggande kunskaper om begrepp, modeller och samband som används för formell ekonomisk styrning av en verksamhet. Du får bland annat lära dig om budgetering, produktkalkylering och finansiell prestationsmätning.

Andra terminen: Företagsekonomi 2, 30 hp

Företagsekonomi 2 består av fyra kurser:

  • Strategisk marknadsföring 7,5 hp
  • Strategi 7,5 hp
  • Lönsamhet och finansiering 7,5 hp
  • Operativ styrning 7,5 hp

Kursen Strategisk marknadsföring fokuserar på olika strategiska marknadsföringsprocesser och ger dig modeller och redskap för att kritiskt kunna analysera och applicera dem i relation till vår samtid. Du får även en inblick i marknads- och varumärkesbeslut när det gäller att balansera resurser och marknadsföringsstrategier i förhållande till möjligheter på marknaden.

I kursen Strategi får du en bredare förståelse för organisationer och organisering med tonvikt på strategi. I kursen ingår föreläsningar och självständiga studier. Du tränas även i att grupp analysera strategiska problem där teori och praktik kopplas samman i en vetenskaplig essä som ni presenterar på ett seminarium.

Lönsamhet och finansiering innehåller metoder och modeller som du kan använda för att utvärdera reala och finansiella beslut. Kursen ger dig kunskaper inom grundläggande investeringskalkylering och företagsfinansiering.

Kursen Operativ styrning ger dig verktyg som kan användas för styrning av operativ verksamhet med syfte att effektivisera den. Kursen tar upp centrala teman inom området operativ styrning exempelvis prognosmetoder, kapacitetsplanering, schemaläggning, materialplaneringsmetoder, kvalitetsstyrning och projektstyrning.

Förkunskaper

Grundläggande behörighet + Engelska 6, Matematik 3b eller 3c, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

Göteborgs universitet

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 37 000 studenter och 6 000 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats, flödande av kunskap och idéer. Öppenheten är ett signum som genomsyrar verksamheten. Universitetet tar plats i debatten...


Läs mer om Göteborgs universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Göteborgs universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Kurspaket: Företagsekonomi 1 och 2

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön