Redovisning, kandidattermin

Göteborgs universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Göteborg
30 hp
Heltid
Kommande starter

Plats & start

Sista ansökan


Göteborg
Vår 2024

Göteborg
Höst 2024

Göteborg
Vår 2025
2024-10-15

Redovisning, kandidattermin

Med redovisning menas sammanställning av beslutsunderlag baserat på händelser av primär ekonomisk karaktär. Redovisningsämnet är uppdelat i den lagreglerade externa redovisningen som handlar om bokföring, bokslut och årsredovisning, och ekonomistyrning som syftar till att skapa relevant underlag för beslutsfattare i en organisation. 

Efter utbildningen kan du till exempel arbeta som controller, redovisare på företag, på revisionsbyrå eller konsultföretag.

Kurser

Kurspaketet består av två teorikurser och en kandidatuppsats. Teoridelen är indelad i två kurser.

  • Ekonomistyrning 7,5 hp
  • Externredovisning 7,5 hp
  • Kandidatuppsats, 15 hp

Ekonomistyrning fokuserar på hur styrningen utformas  i syfte att  förverkliga strategier  i den operativa verksamheten.  I kursen behandlas olika styrmedel exempelvis resultat- och handlingsstyrning, ekonomiskt ansvar, finansiell prestationsmätning samt hur informationsteknologi kan stödja ekonomistyrning. Kursen berör också hur hållbarhet kan integreras i ekonomistyrningen.

Externredovisning fokuserar på de normer och teorier som styr den externa rapporteringen från företag. Inom normerna läggs särskild vikt vid koncernredovisning. Den externa rapporteringen relateras till mottagarnas behov, exempelvis till aktiemarknadens användning av redovisning.

Kursen avslutas med en kandidatuppsats på 15 hp.

Kursmål

Efter avklarad kurs kommer du att kunna analysera, motivera och värdera val av ekonomistyrning, se för- och nackdelar med formella och mindre formella styrmedel samt kunna se behovet av att situationsanpassa ekonomiska styrsystem. Du kommer också ha grundläggande redovisningskunskaper, kunna producera ett enklare koncernbokslut samt  utvärdera ett företag utifrån finansiella rapporter.

Förkunskaper

För tillträde till kursen krävs minst 105 högskolepoäng varav minst 45 högskolepoäng från FEK101 Företagsekonomi, Organisation och ledarskap, 7,5 hp, FEK102 Företagsekonomi, Marknadsföring, 7,5 hp, FEK103 Företagsekonomi, Externredovisning, 7,5 hp, FEK104 Företagsekonomi, Ekonomistyrning, FEK201 Företagsekonomi, Strategisk marknadsföring 7,5 hp, FEK202 Företagsekonomi, Strategi 7,5 hp, FEK203 Företagsekonomi, Lönsamhet och finansiering 7,5 hp och FEK204 Företagsekonomi, Operativ styrning 7,5 hp alternativt från FEG100 Företagsekonomi 1, 30 hp och FEG200 Företagsekonomi 2, 30 hp eller motsvarande kurser.

Göteborgs universitet

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 37 000 studenter och 6 000 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats, flödande av kunskap och idéer. Öppenheten är ett signum som genomsyrar verksamheten. Universitetet tar plats i debatten...


Läs mer om Göteborgs universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Göteborgs universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Redovisning, kandidattermin

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön