Svenska med språkvetenskaplig inriktning B

Göteborgs universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (grundnivå)
Göteborg
30 hp
Heltid
Kommande starter

Plats & start

Sista ansökan


Göteborg
Vår 2024

Göteborg
Vår 2025
2024-10-15

Svenska med språkvetenskaplig inriktning B

Kursinnehåll:
På Svenska med språkvetenskaplig inriktning B fördjupar du dina kunskaper om modern svenska samt utvecklar din förmåga att analysera text och tal. Du studerar också svenska språkets historiska utveckling fram till idag och bygger på dina kunskaper om språkets struktur. Du utvecklar ditt teoretiska och analytiska tänkande kring språket, inte minst genom att skriva ett specialarbete om 7,5 hp där du samlar material, formulerar språkvetenskapliga problem och för egna resonemang kring dessa.

Precis som Svenska med språkvetenskaplig inriktning A vänder sig fortsättningskursen till dig som siktar på att ha, eller redan har, det talade eller skrivna ordet som det viktigaste arbetsredskapet. Till denna kategori räknas t ex journalister, informatörer, kreatörer, redaktörer, tolkar och översättare. Även du som siktar på anställning inom administration och organisationsväsende kan med fördel bygga ut din grundexamen med svenska.

Kort om kursen:
Svenska med språkvetenskaplig inriktning B vänder sig till dig som har läst grundkursen i svenska och vill veta mer. Studierna går vidare med textanalys och grammatik, bekantar oss med den svenska språkhistorien och ett specialarbete om 7,5 hp. Om du vill lära dig mer om hur det svenska språket kan beskrivas med olika språkvetenskapliga ansatser är det här kursen för dig. Här tränar du dig i att tänka analytiskt på svenska språket ur olika perspektiv. Vi varvar föreläsningar med praktiskt arbete och analyserar autentiska texter och språksituationer.

Efter studierna:
Svenska med språkvetenskaplig inriktning B leder också till vidare studier i ämnet, Svenska med språkvetenskaplig inriktning C. I kombination med kurser i litteraturvetenskap om 60 högskolepoäng ger kursen ämneskompetens i svenska för gymnasieskolan. För grundskolans årskurser 79 krävs avklarad A-kurs, dvs. 30 högskolepoäng, förutsatt att studenten läser 60 högskolepoäng i litteraturvetenskap, eller vice versa. I kombination med ett godkänt antagningsprov ger kursen möjlighet att börja studera på Språkkonsultprogrammets tredje termin. Om du har 90 hp i andra ämnen kan avklarad C-kurs (Svenska med språkvetenskaplig inriktning C) leda till en filosofie kandidatexamen, som ger behörighet till studier på avancerad nivå. Magisterexamen i svenska språket ger behörighet till utbildning på forskarnivå i svenska språket/nordiska språk.

Förkunskaper

För tillträde till kursen krävs minst 22,5 högskolepoäng inom Svenska med språkvetenskaplig inriktning A (30 högskolepoäng) SV1118, eller Svenska språket, grundkurs (30 högskolepoäng) SV1101, eller motsvarande.

Göteborgs universitet

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 37 000 studenter och 6 000 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats, flödande av kunskap och idéer. Öppenheten är ett signum som genomsyrar verksamheten. Universitetet tar plats i debatten...


Läs mer om Göteborgs universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Göteborgs universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Svenska med språkvetenskaplig inriktning B

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön