Svenska som andraspråk, Grundkurs

Göteborgs universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (grundnivå)
Distans, Göteborg
30 hp
Deltid
Kommande starter

Plats & start

Sista ansökan


Göteborg
Vår 2024

Distans
Vår 2024

Distans
Höst 2024

Distans
Vår 2025
2024-10-15

Svenska som andraspråk, Grundkurs

 

Kursinnehåll:

I kursen SSA111 studerar du kulturmöten, migration och sociala faktorer ur ett individ- och samhällsperspektiv och får en orientering om flerspråkighet och moderna teorier om andraspråksutveckling. Ämnet behandlar andraspråksutveckling med särskilt fokus på inlärning av svenska och ger grundliga kunskaper om uttal, skrift, grammatik och ordförråd samt grundläggande litteracitet alternativt läs-och skrivutveckling på ett andraspråk.

Kursen består av fyra delkurser. I den första delkursen får du en introduktion till ämnet svenska som andraspråk och hur ämnet knyts till skolan, liksom individen och samhället i stort. I den andra delkursen studerar du det svenska språkets grammatik, fonetik och ordbildning. Delkursen behandlar också sådana drag i svenska språket som erfarenhetsmässigt visat sig medföra svårigheter vid inlärningen av svenska som andraspråk. I den tredje delkursen får du grundläggande kunskaper om olika aspekter av flerspråkighet. Särskilt fokus läggs på andraspråksutveckling i olika åldrar, och på sambandet mellan språkutveckling och kunskapsutveckling. Dessutom belyses olika arbetssätt som stärker språkutvecklingen i det flerspråkiga klassrummet. I den fjärde delkursen väljer du inriktning och studerar antingen grundläggande litteracitet hos vuxna och unga vuxna, eller läs- och skrivutveckling hos yngre andraspråksinlärare.

Kort om kursen:

Samhället blir i takt med ökad globalisering alltmer flerspråkigt. De flesta människor i Sverige är flerspråkiga, kommer i kontakt med flerspråkiga människor eller påverkas av den flerspråkiga situationen. Tänker du arbeta med flerspråkiga människor inom utbildning, offentlig verksamhet eller näringsliv? Eller är du helt enkelt bara språkintresserad? Sök grundkursen i svenska som andraspråk och fördjupa dina kunskaper om andraspråksutveckling, flerspråkiga individers språkanvändning samt flerspråkighet i relation till kultur och identitet.

Efter studierna:

I kombination med en lärarexamen, ger grundkursen i svenska som andraspråk (30 hp) behörighet att undervisa på SFI samt undervisa i ämnet svenska som andraspråk i Grundskolan åk 1-6. Vill du fördjupa dig ytterligare i ämnet kan du läsa fortsättningskurserna i svenska som andraspråk, SSA121 och SSA125. De ges på halvfart dels som kvällskurs, dels som distanskurs.   

Undervisningsform:

SSA111 ges som:

  • dagkurs på helfart, dvs. du läser 30 hp på en termin. Undervisningen är schemalagd vanligtvis till tre dagar i veckan. Undervisningen kan vara förlagd till både förmiddag och eftermiddag.
  • kvällskurs på halvfart, dvs. du läser 15 hp per termin. Undervisningen är schemalagd till en kväll per vecka. Veckodagen är densamma under terminen, men kan variera mellan terminerna.
  • Distanskurs på halvfart, dvs. du läser 15 hp per termin. Undervisningen sker huvudsakligen på distans, men enstaka fysiska träffar förlagda till universitetet kan förekomma.

Förkunskaper

Grundläggande behörighet

Göteborgs universitet

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 37 000 studenter och 6 000 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats, flödande av kunskap och idéer. Öppenheten är ett signum som genomsyrar verksamheten. Universitetet tar plats i debatten...


Läs mer om Göteborgs universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Göteborgs universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Svenska som andraspråk, Grundkurs

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön