Geodynamiskt fältprojekt

Uppsala universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (avancerad nivå)
Uppsala
5 hp
Heltid
Klassrum

Geodynamiskt fältprojekt

Kursen fokuserar på berggrundsgeologiska fältstudier, att ta fram relevant geologisk bakgrundsdata och i grupp planera fältarbetet. Kursen omfattar berggrundskartering genom detaljerad beskrivning av olika bergartsled och deras inbördes förhållanden samt mätningar och tolkning av strukturer. Karteringen ska resultera i en berggrundsgeologisk karta presenterad i exempelvis GIS samt i en skriftlig rapport där den geologiska utvecklingen beskrivs.

Förkunskaper

120 hp med (1) 90 hp geovetenskap och 15 hp kemi, (2) 90 hp fysik och 30 hp geovetenskap, 3) 90 hp teknik och 30 hp geovetenskap, eller 4) 90 hp geologi. Genomgången Nordens geodynamik - från arkeikum till idag. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Uppsala universitet

Välkommen till Uppsala universitet

Välkommen till Uppsala universitet Uppsala universitet är ett internationellt välkänt forskningsuniversitet med vetenskapens och utbildningens utveckling i fokus. Universitetet främjar utveckling och innovation genom en aktiv roll i samhället. Utbildningar på Uppsala Universitet Uppsala universitet har ett stort utbildningsutbud på...


Läs mer om Uppsala universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Uppsala universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Geodynamiskt fältprojekt

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön